Dịch Vụ Ủy Thác Đầu Tư Chứng Khoán

Lượt xem: 315 lượt Danh mục: Dịch vụ

Ủy thác đầu tư là một bên có vốn nhưng không có thời gian đầu tư (bên ủy thác – khách hàng) giao vốn của mình cho bên nhận ủy thác (Morning Star). Có 02 hình thức Ủy thác đầu tư.

1. Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản là việc bên ủy thác (khách hàng) giao tài khoản chứng khoán của mình (user và password) cho Morning Star để Morning Star toàn quyền giao dịch (mua/bán).

  • Đặc điểm: Morning Star chỉ được phép giao dịch, không có quyền can thiệp vào Nộp/Rút tiền. Khách hàng quản lý tài khoản của mình 24/07.
  • Vốn ủy thác: Tối thiểu 3 tỷ VNĐ
  • Thời hạn ủy thác: 01 năm – khách hàng có thể rút vốn trước hạn.
  • Lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng: 40%:20%/năm (Reward/Risk = 2:1).
  • Phân chia lợi nhuận: Khi tất toán hợp đồng, lợi nhuận (nếu có) trừ đi 5% chi phí sử dụng vốn của khách hàng sẽ được chia theo tỷ lệ 70:30 giữa Khách hàng và Morning Star.

2. Hợp tác đầu tư chung

Hợp tác đầu tư chung là hình thức nhiều khách hàng cùng góp vốn để đầu tư chung trên một tài khoản và ủy quyền cho Morning Star toàn quyền giao dịch.

 • Đặc điểm: Số vốn đầu tư được chia thành các phần bằng nhau gọi là đơn vị đầu tư (đvđt). Tại thời điểm ban đầu (T0), mỗi đvđt = 10.000 VNĐ và sẽ tăng giảm theo giá trị tài sản ròng của tài khoản giao dịch.
 • Vốn ủy thác: Tối thiểu 1.000 đvđt (10 triệu VNĐ).
 • Thời hạn ủy thác: 01 năm – khách hàng có thể rút vốn trước hạn.
 • Lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng: 40%:20%/năm (Reward/Risk = 2:1).
 • Phân chia lợi nhuận: Khi tất toán hợp đồng, lợi nhuận (nếu có) trừ đi 5% chi phí sử dụng vốn của khách hàng sẽ được chia theo tỷ lệ 70:30 giữa Khách hàng và Morning Star.

Dịch Vụ Ủy Thác Đầu Tư Chứng Khoán


Đăng ký khóa học Morning StarGọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Facebook GỌI ĐIỆN Chat Zalo